Parkering Halland

Kontrollavgifter

En kontrollavgift kan se ut på två sätt. Det kan vara en handskriven vit faktura/kontrollavgift med perforering som går att öppna. Inne i kontrollavgiften finner du information som du behöver för att kunna betala din kontrollavgift.

Det kan också vara en gul remsa med svart datorskriven text. All information du behöver står på den gula remsan.